Toimikunnat

Työvaliokunta

Työvaliokuntavastaa yhdistyksen hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi tulevien asiakokonaisuuksien valmistelusta. Työvaliokunta toimii asiantuntijaryhmänä puheenjohtajan tukena.

Työvaliokunnan jäsenet: 

Heikki Vilkko pj, Markus Kartano, Raimo Peltola ja Mirka Saarelainen

Virkistystoimikunta 

Virkistystoimikunta vastaa yhdistyksen yleiskokousten, jäsenille tarkoitettujen muiden tapahtumien ja tilaisuuksien muusta kuin virallisesta ohjelmasta, yleisistä järjestelyistä, tila-, majoitus- ja kuljetusvarauksista sekä vastaanottaa tilaisuuksiin ilmoittautumiset ja hoitaa mahdolliset peruutukset sovittujen ehtojen mukaisesti. 

Virkistystoimikunnan jäsenet: 

Niina Backman pj, Liina-Maria Häkli, Marjaana Ilomäki ja Olli Saarela 

Lomakohteiden hoitotoimikunta 

Toimikunta vastaa mm. lomanviettopaikkojen hoidosta, huolehtii lomanviettopaikkojen vuokrauksesta, tekee tarvittaessa hallitukselle esityksiä esim. lomakohteiden perusparannuksista, vuosikorjauksista ja irtainhankinnoista. Tarkemmin toimikunnan tehtävät on lueteltu hallituksen ohjesäännössä.

Lomakohteiden hoitotoimikunnan jäsenet: 

Markus Kartano pj, Heikki Vilkko, Antti Jauhonen, Marjaana Ilomäki ja Maarit Moisio

Vuokraustoimikunta 

Vuokraustoimikunta huolehtii lomanviettopaikojen vuokraustoiminnasta. Toimikunta ylläpitää varausjärjestelmää, ilmoittaa ja tiedottaa vuokrausasioista sekä jakaa tarvittaessa informaatiota lomakohteiden vuokraustilanteesta ja toiminnasta. 

Vuokraustoimikunnan jäsenet: 

Liina-Maria Häkli pj, Satu Mastola, Pia Seppälä, Marit Koli, Maarit Moisio ja Kaija Salonen